Ga naar Instellingen > Instellingen om (eenmalig) de algemene instellingen te configureren.