Als er meerdere gebruikers zijn aangemaakt worden alle wijzigingen aan een reservering gelogd en opgeslagen. Zo is het eenvoudig na te gaan welke gebruiker welke wijzigingen heeft doorgevoerd.Als je dubbelklikt op de audit regel, dan wordt deze geopend en worden alle wijzigingen zichtbaar.