Als er meerdere gebruikers zijn aangemaakt worden alle wijzigingen aan een reservering gelogd en opgeslagen. Zo is het eenvoudig na te gaan welke gebruiker welke wijzigingen heeft doorgevoerd.Als je dubbelklikt op de audit regel van de gebruiker wordt deze geopend en worden alle wijzigingen zichtbaar.In de kolom links staan de gegevens van voor de aanpassing, in de kolom rechts staan de wijzigingen na de aanpassing.


Door op de knop [Bekijk links] of [Bekijk rechts] te klikken, wordt het reserveringsscherm getoond met de waardes uit de linker of rechter kolom. Het is niet mogelijk om in deze vensters wijzigingen aan te brengen, het is uitsluitend bedoeld voor de weergave.


In onderstaand voorbeeld wordt de informatie getoond van [Bekijk links]: