Bookzo beschikt over een tool om reserveringen te importeren. Gebruik hiervoor bijgaand Excel template (de bijlage is te downloaden onderaan dit artikel). Voor een goede import is het belangrijk dat u de namen van de kolommen niet verandert.


Aandachtspunten bij een goede import zijn:


Accommodatie De naam van de accommodatie moet exact overeenkomen zoals ze in Bookzo staan bij Stamgegevens > Accommodaties > Naam.
Klant Dit veld moet overeen komen met het veld Code (uniek klantnummer) uit het gasten/klantenbestand. Hier dus niet de naam van de gast gebruiken.
Datum     De reserveringsdatum
Bron Eventueel kunt u een bron toevoegen aan de reservering. Bijvoorbeeld: import of Booking.com e.d.


Zijn er nog andere gegevens die u wilt overzetten dan kunt u hiervoor VrijVeld1 t/m VrijVeld5 voor gebruiken.Heeft u alles goed voorbereidt dan kunt u de reserveringen importeren via Bestand > Gegevens importeren > Reserveringen.