Het is mogelijk om verschillende Rateplans te maken. Deze zijn boven op het bestaande prijzensysteem gebouwd. Hierdoor wordt het mogelijk voor de gast te kiezen uit meerdere prijzen bij het online boeken. De aangeboden prijs kan dan bijvoorbeeld exclusief of inclusief ontbijt zijn of bijvoorbeeld Refundable of Non-Refundable.


Rateplan maken

  • Ga naar Onderhoud > Rateplans
  • Klik op Nieuw
  • Een pop-up venster opent waar u het Rateplan in kunt makenNaam:    
Geef hier een herkenbare naam op voor het Rateplan, deze naam is voor intern gebruik.
Toeslag:        
Vul hier de toeslag in die van toepassing is op de basisprijs. Dit kan een bedrag zijn of een percentage. Is het een korting op de basisprijs zet dan een - teken voor het bedrag of percentage.
Start op:    
Vul hier de datum in wanneer het Rateplan start.
Eindigt op:
Vul hier de datum in wanneer het Rateplan stopt.
Omschrijving:
Vul hier de naam in van het Rateplan zoals het zichtbaar moet worden voor de gast. Online en bijvoorbeeld in correspondentie.
Afbeelding:
Voeg eventueel een afbeelding toe aan het Rateplan
Prijzen:
Selecteer de prijzen waarop het Rateplan van toepassing moet zijn.
Online beschrijving:
Beschrijf hier eventueel het Rateplan uitgebreider


Klik op Opslaan of Opslaan en sluiten.


Rateplan toewijzen in de reservering

Bij de reservering is er een kolom Rateplan. Indien er bij de prijsberekening een Rateplan mogelijk is worden alle beschikbare Rateplans in deze kolom geladen. Na het kiezen van het Rateplan wordt de prijs hierop aangepast. In de kolom is terug te zien welk Rateplan is toegepast.