Reserveringen met de status Factuur kunnen niet zomaar verwijdert worden. Daar moet een Annulering van gemaakt worden. Van de factuur wordt dan een creditnota gemaakt.


  • Open de reservering/factuur
  • Klik op AnnuleringHet kan zijn dat de gast nog een percentage van de huursom moet betalen of bijvoorbeeld de reserveringskosten. Op het moment dat u een Annulering maakt verschijnt onderstaand venster:Geef hier het percentage in wat de gast eventueel nog moet betalen. Voer 0 in als de gast het volledige huurbedrag terug krijgt. Bij de Reserveringskosten (Extra kosten) moet op het tabblad Instellingen 'Kosten teruggave bij annuleren reservering' niet zijn aangevinkt. 


Zie de bijlage onderaan dit artikel voor een voorbeeld van een annulering.Administratieve verwerking


De originele factuur krijgt nu de status Geannuleerde factuur.

Bij Extra facturen & orders staat de Annulering (creditnota), met een eigen (factuur)nummer.

Indien de gast nog een bedrag retour krijgt, voer dan bij de betaling als kenmerk het nummer van de annulering in.


Gekoppeld aan de administratie

Voert u na het maken van de annulering nog wijzigingen door in de geannuleerde factuur of de annulering, dan dienen deze wijzigingen handmatig te worden doorgevoerd in de administratie.


De verrekening die Bookzo aanmaakt is niet handmatig nog aan te passen. Indien hier toch een correctie op moet plaatsvinden dan kan dat middels het toevoegen van een betaling.