Ga naar Onderhoud > Vakanties en maak daar de vakanties of speciale periodes aan.

Klik op Opslaan & sluiten.Ga terug naar het Planbord en klik op het instellingen icoontje (tandwieltje).Kies Vakanties om deze te tonen.