Aandachtspunten bij het koppelen met Exact Online


Factureert u ook rechtstreeks uit Exact Online (bijvoorbeeld niet verhuur gerelateerde zaken)? Zorg dan voor een andere nummerreeks voor:

  • Klanten
  • Facturen

Mocht de nummerreeks met elkaar overeenkomen dan overschrijft Bookzo de bestaande klanten in Exact Online.


In Bookzo voert u op de onderstaande plaatsen de grootboeknummers in:

  • Instellingen > Instellingen > BTW
  • Stamgegevens > Accommodaties > Instellingen
  • Stamgegevens > Extra kosten > Instellingen


Let op dat de grootboeknummers in Snelstart en Exact Online dezelfde BTW categorie hebben.


Wat gebeurt er bij het synchroniseren met Exact Online?

  • Bookzo exporteert alle klanten en plaatst deze in Snelstart
  • Bookzo exporteert alle facturen en plaatst deze in Snelstart (met alle factuurregels op de betreffende grootboeknummers)
  • Bookzo importeert betalingen