FoutmeldingOplossing
Betaling matchen in Exact mislukt.Deze fouten zullen bij een nieuwe sync niet meer voorkomen, het is wel belangrijk om deze op te lossen. De betalingen zijn niet gematched en daardoor niet afgeletterd in Exact. DIt moet handmatig in Exact gebeuren via 'Verkoop > Openstaande posten > Overzicht' en dan afletteren.
Niet herkende GUID-indeling.Deze foutmelding wordt veroorzaakt door het niet kunnen exporteren van een klant.


Bij synchronisatiefouten worden alle facturen sinds de laatste volledige succesvolle run aangeboden. Dus als fouten niet worden opgelost, duurt het synchroniseren steeds langer. Rode kruisjes daarom zo snel mogelijk proberen op te lossen.