versie 1.0.1

Nieuw:

  • Gegroepeerd tonen van resultaten.
  • Parameters voor introtekst.
  • Parameters voor tonen groep detailpagina en overzichtspagina.

Fixes:

  • Mobiel nummer bij boeken optioneel (nee, ja, ja en verplicht).
  • Waar kent u ons van kan nu meer tekens opnemen.
  • Taalfouten aangepast.
  • Tekst layout=layout weggehaald bij resultaten pagina.
  • Standaardtaal indien CMS talen niet ingesteld.
  • Foutmelding undefined start - end weggehaald.