Update 4.03.61-63

Wat is er nieuw?

  • Bij het maken van batch eindafrekeningen voor eigenaren is het nu mogelijk om de te verrekenen facturen te selecteren op basis van de factuurdatum.


Verbeteringen en bugfixes

  • Op het tabblad reservering wordt de huidige positie onthouden na verversen.
  • Betalingen uit Snelstart kwamen niet altijd mee in de automatische taken 'Betaling ontvangen'.
  • Verrekeningen op eindafrekening pakte┬áhet totaalbedrag i.p.v. het openstaand saldo.
  • Vanuit Hcontrol mogelijk om uit te checken en een accommodatie schoon te melden.
  • Opslaan op welke tijd Hcontrol codes zijn verstuurd en ontvangen.
  • 62: Niet alle rateplans werden altijd goed gesynced naar SmartHOTEL.
  • 62/63: Prijs van sommige periodes werd niet goed berekend.


Login to post a comment