Update 4.03.66

Verbeterd


  • Het updaten van prijzen/voorraad bij wijzigingen in het prijzenoverzicht en opslaan accommodaties gaat nu via een eigen server en niet meer direct vanuit Bookzo zelf. Hierdoor werkt het opslaan en wijzigen een stuk sneller.
  • Bij het synchroniseren van prijzen naar de channelmanagers werd de vanaf datum niet meegenomen.
  • Aantal kleinere bugfixes.
Login to post a comment