Update versie 4.3.93

Verbeterd/nieuw

 • Taal kunnen koppelen aan land.
 • Taalcode bij talen (verplicht).
 • Fixed huurbedrag berekende geen huurbedrag meer als de accommodatie niet inbegrepen was.
 • Prijzen vrijgeven achter recht gezet.
 • Slotje op betaaldatums kunnen zetten
 • Kleur accommodatie in planbord deed het niet meer.
 • Huurinclusief veld in brieven nam ook inbegrepen regels mee.
 • Memo's inladen in tabblad klanten
 • Kopiëren/plakken in memoveld bij klant
 • Bij verwijderen accommodatie werden niet alle bijbehorende arrangementen verwijderd
 • BIj arrangement met korting op huur werd korting op 0 gezet na kiezen gast
 • Bij Creditering aanvullende factuur ook korting meenemen
 • Datumnotatie Bookzo naar Brits in Engelse stand
 • Waarschuwing toegevoegd bij klikken op 'toegang support'
 • Waarschuwing bij invoeren reservering terwijl er nog een foutmelding in de downloads staat
 • Filter accommodatie naam planbord werkte alleen met kleine letters
 • Als versie Bookzo afwijkt met de laatste versie altijd melding 'update beschikbaar' in beeld.
Login to post a comment