Update versie 4.3.94

Verbeterd/nieuw

 • Prijsinformatie en acties in mousehover in prijzenoverzicht
 • Bij gasten wordt het laatst gebruikte tabblad onthouden
 • Hoogte accommodatie in planbord was niet altijd juist
 • Factuurdatum veld toegevoegd in eindafrekening layout
 • Herberekenen btw-bedragen ook uitvoeren op regels die op slot staan
 • Melding reizigers kwam soms onterrecht
 • In Boekingstand en pickupreport werkte de instelling bij de accommodatie 'Telt mee vanaf' niet goed
 • Berekening bij uit huur halen met korting ging niet goed
 • Standaard geen korting als 'Factuur naar' een eigenaar is en de gast geen korting heeft
 • Aantal niet vertaalde velden vertaald
 • Fix voor niet gevonden factuur in Exact
Login to post a comment