Update versie 4.3.97

  • Fix voor het instellen van de marge in tapkey.
  • Verkeerde prijsberekening bij verdeling reizigers over meerdere accommodaties met persoonsprijzen.
  • Soms foutmelding bij typen met focus op planbord
  • Ophalen reserveringen in downloads versnelt/verbeterd
  • Foutmelding bij 2 keer bijlage openen.
  • Wijzigen factuur met 1 regel in exact ging niet goed.
  • De rate-limits van Exact API respecteren.
Login to post a comment