Update 4.02.9

  • Koppeling Cash
  • Foutmeldingen bij versturen Mailing
  • Planbord kon naar verkeerde View gaan bij klikken op pijltjes
  • Tooltip zichtbaar bij blokkeringen
  • Melding blokkade ontbrak bij boeking overlappend met geblokkeerde periode
  • Totalen aanvullende orders niet berekendInloggen om een reactie te posten