Plaats binnen de map html in het actieve Joomla template een map bookzo. (indien de map html niet aanwezig is moet u deze ook aanmaken)

  • Plaats binnen deze map een map languages
  • Plaats binnen deze map een map met de taalcode die u wilt overschrijven (nl voor nederlands, de voor duits, etc)
  • Plaats binnen deze map een bestand [taalcode].override.ini, waarbij u [taalcode] verandert in de goede taalcode
  • Het pad naar het bestand is nu /templates/templatenaam/bookzo/languages/[taalcode]/[taalcode].override.ini


In dit bestand kan je alle strings vertalen / overschrijven uit het bestand

  • /bookzolayer/languages/nl/nl.ini


Voor de knop boeken is dit bijvoorbeeld:

  • BUTTON_BOOK ="Boeken"Let wel dat als er overrides worden gebruikt en er in de toekomst extra functionaliteiten bijkomen, deze niet altijd direct in de overrides zitten. Deze moeten dan handmatig worden toegevoegd.