Bookzo beschikt over een tool om klanten/gasten te importeren in de database. Gebruik hiervoor bijgaand Excel template (de bijlage is te downloaden onderaan dit artikel). Voor een goede import is het belangrijk dat u de namen van de kolommen niet verandert.


Aandachtspunten bij een goede import zijn:


CodeDit is het klant/gastnummer. Laat u dit veld leeg dan wordt er automatisch een nummer toegewezen.
LandDit veld is verplicht en moet overeenkomen met het land zoals ze in Bookzo staan bij
'Instellingen  Instellingen  Landen'.
TaalDit veld is verplicht en moet overeenkomen met de talen zoals ze in Bookzo staan bij
'Instellingen  Instellingen  Talen'.Heeft u alles goed voorbereidt dan kunt u de gasten importeren via 'Bestand  Gegevens importeren  Klanten'.Toelichting

De meeste velden zullen voor zich spreken, hieronder nog een aanvullende toelichting.


ContactpersoonDit veld kunt u leeg laten. Na de import wordt deze automatisch samengesteld aan de hand van de aanhef, voornaam, tussenvoegsel en achternaam.
IsEigenaarBookzo maakt een onderscheidt tussen gasten en eigenaren van een accommodatie. Vul hier een 1 in als het een eigenaar betreft. Laat het veld leeg (of vul een 0 in) als het een gast betreft.
AlertDit veld is te gebruiken als de gast extra aandacht nodig heeft (bijvoorbeeld VIP o.i.d.). Als u de gast of een reservering opent dan zal deze melding te zien zijn.
MailenVul een 1 in als de gast (marketing) e-mails mag ontvangen (opt-in) of een 0 indien dit uit moet blijven staan.