Ga naar Onderhoud > Vakanties en maak daar de vakanties of speciale periodes aan.

Klik op Opslaan & sluiten.De vakantie of periode wordt bovenin het planbord geel gemarkeerd.Bij een Mouse-over wordt de naam van de vakantie of periode getoond.