Dit wordt niet ondersteund in de Bookzolayer en kan mogelijk in het Wordpress template worden opgelost. Hieronder een suggestie hoe dit eventueel gedaan kan worden. 


⚠️ Gezien dit echt specifiek Wordpress is wordt verdere ondersteuning op dit artikel niet gegeven door Bookzo support!


 • Maak een custom post type page aan in het template.
 • De beste manier om dit te doen is door het bestand single.php te kopiëren.
 • Het bestand moet dan de naam single-postypenaam.php krijgen.
 • In dit geval betreft de post type: bookzo-group.
 • De naam van het kopiebestand wordt dan single-bookzo-group.php


Binnen dit bestand kan een widget positie worden aangemaakt.

In het dashboard kan dan onder widgets een widget in deze positie geplaatst worden.


De code van het bestand komt er ongeveer als volgt uit zien:


<?php
/*
* Template Name: Book group pagina
* Template Post Type: bookzo-group
*/
?>
<?php get_header();?>
 
<?php if ( is_active_sidebar( 'bookzo_text_top' ) ) : ?>
   <div class="bookzo-text-top widget-area" role="complementary">
      <?php dynamic_sidebar( 'bookzo_text_top ' ); ?>
   </div>
<?php endif; ?>
 
<div class="container pt-5 pb-5">
 
  <?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post();?>
    <?php the_content();?>
  <?php endwhile; endif;?>
 
</div>
 
<?php get_footer();?>Daarnaast moet de functions.php in het (child)theme aangepast worden en daar de volgende code worden bijgeplaatst:


<?php
/**
* Register our sidebars and widgetized areas.
*
*/
function bookzo_widgets_init() {
 
   register_sidebar( array(
      'name'     => 'Bookzo Tekstvak',
      'id'      => 'bookzo_text_top',
      'before_widget' => '<div>',
      'after_widget' => '</div>',
      'before_title' => '<h2 class="rounded">',
      'after_title'  => '</h2>',
   ) );
 
}
add_action( 'widgets_init', 'bookzo_widgets_init' );
?>


Meer informatie hierover is te vinden op:
Misschien dat dit niet direct werkt, maar iemand met kennis en ervaring van Wordpress zou hier een aardig eind op weg zijn geholpen. Het is in ieder geval belangrijk om de single.php van het eigen theme te kopieren en die aan te passen met de extra widget area.