Bookzo beschikt over een tool om bestaande reviews te importeren. Gebruik hiervoor bijgaand Excel template (de bijlage is te downloaden onderaan dit artikel). Voor een goede import is het belangrijk dat u de namen van de kolommen niet verandert.


Aandachtspunten bij een goede import zijn:


ReviewID*
De Review waar deze resultaten onder mogen komen vallen moet in Bookzo aanwezig zijn. Meer informatie over het aanmaken van Reviews: Aanmaken reviews. De eerste review heeft ID1.
Accommodatie*Dit veld moet overeen komen met de exacte naam van de Accommodatie in Bookzo.
Naam*   Plaats hier de naam van de gast die de review heeft geschreven
OnlineVerbergen*Hier kun je aangeven of deze review online verborgen moet worden. Dit kun je doen door middel van cijfer 1 (OnlineVerbergen Ja) en cijfer 0 (OnlineVerbergen nee)
Beschrijving en ResultsHier kun je een korte beschrijving kwijt en bij elk Result een antwoord op een vraag uit de review. 

*Deze velden zijn verplicht