Ga naar Instellingen > Instellingen en klik op het tabblad 'Talen'.
Voeg in de onderste regel de naam van de nieuwe taal toe en klik op Ok.