Bookzo beschikt over een tool om klanten/gasten te importeren in de database. Gebruik hiervoor bijgaand Excel template ( de bijlage is te downloaden onderaan dit artikel). Voor een goede import is het belangrijk dat u de namen van de kolommen niet verandert.


Aandachtspunten bij een goede import zijn:


Code Dit is het klant/gastnummer. Laat u dit veld leeg dan wordt er automatisch een nummer toegewezen.
Land Dit veld is verplicht en moet overeenkomen met het land zoals ze in Bookzo staan bij Instellingen > Instellingen > Landen.
Taal Dit veld is verplicht en moet overeenkomen met de talen zoals ze in Bookzo staan bij Instellingen > Instellingen > Talen.Heeft u alles goed voorbereidt dan kunt u de gasten importeren via Bestand > Gegevens importeren > Klanten.