FoutmeldingOplossing
Betaling matchen in Exact mislukt.Deze fouten zullen bij een nieuwe sync niet meer voorkomen, het is wel belangrijk om deze op te lossen. De betalingen zijn niet gematched en daardoor niet afgeletterd in Exact. DIt moet handmatig in Exact gebeuren via 'Verkoop > Openstaande posten > Overzicht' en dan afletteren.
Niet herkende GUID-indeling.Deze foutmelding wordt veroorzaakt door het niet kunnen exporteren van een klant.
Ongeldige referentie: Btw-codeVermoedelijk staat het grootboeknummer in Bookzo ingesteld i.p.v. de BTW-code uit Exact.
Ongeldige referentie: BetalingsconditieIn Exact moet een Betalingsconditie aangemaakt worden met nummer 1.
Fout bij exporteren van betaling: De objectverwijzing is niet op een exemplaar ingesteld.
Bij Instellingen > Instellingen > Exact online staat het Rekening nr. verkoop mogelijk niet goed ingesteld.
Error occurred while sending a direct massage or getting the responceControleer de login gegevens bij de instellingen van de koppeling met Exact. Het kan zijn dat er een spatie voor de login of wachtwoord staat.


Bij synchronisatiefouten worden alle facturen sinds de laatste volledige succesvolle run aangeboden. Dus als fouten niet worden opgelost, duurt het synchroniseren steeds langer. Rode kruisjes daarom zo snel mogelijk proberen op te lossen.