Voorbereiding

Voordat u de koppeling in gebruik kunt nemen, moeten de instellingen van Booking.com en Bookzo op elkaar afgestemd worden.Een korte impressie van de werking van de koppeling.


Stap 1: Aanmelden voor de koppeling bij Bookzo

  • Ten eerste zult u zich bij Bookzo moeten aanmelden voor gebruik van de koppeling.
  • Daarvoor kunt u contact opnemen met Bookzo support
  • Geef hierbij alvast uw account code van Booking.com door, deze is nodig voor de activering.
  • U kunt de code vinden in het extranet van Booking.com

Account code van Booking.com


Stap 2: Accommodatie en rate plan ID's van Booking.com overnemen

De accommodaties en rate plans van Bookzo die u op Booking.com wilt aanbieden moeten eerst handmatig op het extranet van Booking.com worden aangemaakt. 


Accommodaties

Na het aanmaken van de accommodatie (groep) op Booking.com dient u de volgende gegevens van Booking.com over te nemen (voor een accommodatie groep dienen dezelfde gegevens voor elke accommodatie in de groep ingevuld te worden):


Room ID's

Onder Calendar/Beschikbaarheidskalender in Booking.com vindt u de Room ID's

Deze dient ingevuld te worden bij de accommodatie in Bookzo onder Room ID:


Rate plan ID (Standard rate)

Onder Rate plans/Prijsplannen in Booking.com vindt u de Rate plan ID voor de Standard rate. 

Deze dient ingevuld te worden bij de accommodatie in Bookzo onder Rate plan ID:


Rate plans

Als u gebruik maakt van rate plans, moeten deze ook handmatig aangemaakt worden bij Booking.com.

Vervolgens kunt u de ID's van Booking.com overnemen.


Rate plan ID

De rate plan ID's vindt u op dezelfde plek als de Rate plan ID van de standard rate.

Deze kunt u bij het Rate plan in Bookzo invullen onder Rate plan ID:


Stap 3: Annuleringskosten code instellen

De koppeling met Booking.com verwerkt annuleringen automatisch. 

Voor meer informatie over dit proces, zie http://support.bookzo.nl/nl/support/solutions/articles/22000253402

Hierbij worden ook automatisch de annuleringskosten overgenomen. Dit zijn de annuleringskosten die doorgestuurd worden vanuit Booking.com en zijn gebaseerd op de annuleringsvoorwaarden die u zelf bij Booking.com hebt ingesteld.


Om de annuleringskosten automatisch te koppelen aan een extra kosten code, kunt u een extra kosten item aanmaken met de volgende instellingen:

Zonder deze instellingen zullen de annuleringskosten ook overgenomen worden, alleen moet u dan nog handmatig een extra kosten code invullen voordat u de reservering kunt opslaan.


De koppeling activeren

Stem met Bookzo een moment af waarop u de koppeling daadwerkelijk wilt activeren. Dit is bij voorkeur een moment waarop zowel u als Bookzo de tijd neemt om in de gaten te houden of alle gegevens goed doorgestuurd worden.


Stap 1: Bookzo kiezen als Connectivity provider

In het extranet van Booking.com kunt u kiezen voor Bookzo als Connectivity provider.
Kies er voor om automatisch een connectie te maken.


Stap 2: Bookzo bevestigt uw verbindingsverzoek

Bookzo krijgt melding van uw verzoek.

Pas wanneer deze door Bookzo is bevestigt, is uw koppeling echt actief. Dit doen wij uiteraard zo snel mogelijk.

Om er voor te zorgen dat er onverhoopt boekingen verloren gaan, is het van belang dat u dit verbindingsverzoek van tevoren met Bookzo afstemt.


Nadat uw koppeling actief is zullen wij met u contact opnemen om samen te controleren of alles volgens uw wensen overkomt van en naar Booking.com