Sluit Bookzo af mocht deze nog open staan.

Download en installeer de laatste versie: Download Bookzo
Foutmeldingen

In sommige gevallen verschijnt er een foutmelding na het installeren van de update.


Oplossing

  1. De meest voorkomende fout is dat er nog een exemplaar van Bookzo actief is als de update wordt uitgevoerd.
    Sluit Bookzo af en installeer daarna de update.
  2. Verwijder het XML bestand of de map C:\Users\xxx\AppData\Roaming\Bookzo en probeer daarna nogmaals de update te installeren (xxx staat voor uw eigen gebruikersnaam in Windows).
  3. Controleer of Bookzo niet wordt geblokkeerd door een VPN instelling.


Ga naar →  https://login.bookzo.nl/.well-known/openid-configuration in een webbrowser. Indien correct ziet u dit:Als de VPN instellingen niet goed zijn, verschijnt er een foutmelding: Webpage blocked!