Het formaat van de afbeeldingen wijzigen die getoond worden bij het online boeken.

  • Ga naar Instellingen > Online instellingen > Afbeeldingen.
  • Pas de formaten naar wens aan bij Klein, Middel en Groot.