De url(s) voor het iframe zijn:

Zoekmodule
https://mijnonlineboeken.nl/iframe.php?account=uwaccountnaam&widget=search
Algemene pagina
https://mijnonlineboeken.nl/iframe.php?account=uwaccountnaam
Resultaten pagina
https://mijnonlineboeken.nl/iframe.php?account=uwaccountnaam&layout=results
Actie paginahttps://mijnonlineboeken.nl/iframe.php?account=uwaccountnaam&layout=discounts
Arrangementen paginahttps://mijnonlineboeken.nl/iframe.php?account=uwaccountnaam&layout=arrangements
Specifieke groeppagina
https://mijnonlineboeken.nl/iframe.php?account=uwaccountnaam&layout=group&id=[id]
Specifieke objectpagina
https://mijnonlineboeken.nl/iframe.php?account=uwaccountnaam&layout=object&id=[id]Het volgende stukje javascript zal moeten worden opgenomen in de website

<script>
  var sessionId = sessionStorage.getItem('bzSessionId');
 if (sessionId === null)
{
	sessionId = Math.random().toString(36).substr(2, 9);
	sessionStorage.setItem('bzSessionId', sessionId);
}
 var bzFrame = document.getElementById('bookzoframe');
 var bzSFrame = document.getElementById('bookzosearchframe');
	if (bzFrame && bzFrame.src.includes("layout=results"))
	{
        	bzFrame.src = 'https://mijnonlineboeken.nl/iframe.php?account=[accountname]&layout=results&sid=' + sessionId ;
	}
	if (bzSFrame)
	{      
		bzSFrame.src = 'https://mijnonlineboeken.nl/iframe.php?account=[accountname]&widget=search&sid=' + sessionId ;
	}


    var eventMethod = window.addEventListener ? "addEventListener" : "attachEvent";
       var eventer = window[eventMethod];
       var messageEvent = eventMethod == "attachEvent" ? "onmessage" : "message";

       eventer(messageEvent,function(e) {
          var parts = e.data.split('|');
          if ( parts.length == 2 )
          {
              switch (parts[0])
              {
                 case 'height'       : document.getElementById('bookzoframe').height = parts[1] + 'px'; break;
                 case 'widgetheight'    : document.getElementById('bookzosearchframe').height = parts[1] + 'px'; break;
                 case 'redirect'      : window.location.href = parts[1];    break;
              }
          }
       },false);
    </script>

 


Voor de iframe zelf kun je het volgende opnemen (Let op de ID is belangrijk aangezien de javascript daar naar verwijst).


Algemeen iFrame

<iframe id="bookzoframe" src="https://mijnonlineboeken.nl/iframe.php?account=uwaccountnaam" frameborder="0" scrolling="no" ></iframe>


Zoekmodule

<iframe id="bookzosearchframe" src="https://mijnonlineboeken.nl/iframe.php?account=uwaccountnaam" frameborder="0" scrolling="no" ></iframe>Eigen CSS en configuratie

Daarnaast is het dus ook mogelijk je eigen CSS en je eigen configuratie in te stellen. Dit kan op de volgende manier gedaan worden:

 • Plaats in de root van de eigen website een mapje bookzo.
 • Plaats daarin een bestand bookzo.css, deze zal door het iframe worden uitgelezen.
 • Plaats daarin een bestand bookzo.config, ook deze zal worden uitgelezen door het iframe.


Het iframe zoekt deze map op de door Bookzo bekende URL.


Het config bestand is een JSON bestand met alle instellingen. Deze kan aangemaakt worden op de URL van het iframe. Deze kan ook direct de al ingestelde configuratie uitlezen (indien het bestand op de eigen server al bestaat.) Het bestand kan je aanmaken op:

 

Meertalig

Vanaf versie 1.1.8. is het mogelijk om meerdere talen toe te passen in het iframe:

 • In de config kan ingesteld worden welke taalcode overeenkomt met welke bookzotaal (onder het tabblad talen).
 • De daar ingevulde code kan mee worden gegeven aan de url.


Dus vul je bij de duitse bookzotaal de code de-DE in. 

Dan wordt de URL: https://mijnonlineboeken.nl/iframe.php?account=uwaccountnaam&layout=results&lang=de-DE