Als er meerdere gebruikers zijn aangemaakt worden alle wijzigingen aan een reservering gelogd en opgeslagen. Zo is het eenvoudig na te gaan welke gebruiker welke wijzigingen heeft doorgevoerd.Dubbelklik op de audit regel van de gebruiker om deze te openen. Alle wijzigingen worden zichtbaar.In de kolom links (Waarde voor) staan de gegevens van voor de aanpassing, in de kolom rechts (Waarde na) staan de wijzigingen na de aanpassing.


Door op de knop [Bekijk links] of [Bekijk rechts] te klikken, wordt het reserveringsscherm getoond met de waardes uit de linker of rechter kolom. Het is niet mogelijk om in deze vensters alsnog wijzigingen aan te brengen, het is uitsluitend bedoeld voor de weergave.


In onderstaand voorbeeld wordt de informatie getoond van [Bekijk links]: