Het is mogelijk om het Reserveringnummer of Factuurnummer op te nemen in de uitgaande e-mail naar de gast.

  • Ga naar Stamgegevens > Opmaak documenten
  • Dubbelklik op bijvoorbeeld Factuur om deze te openen
  • Ga naar de tab E-mail
  • Vul het onderwerp aan met <Factuurnummer>
  • Klik op Opslaan en sluitenHetzelfde is ook mogelijk bij Optie en Bevestiging (deze hebben hetzelfde nummer).


  • Open de Optie of bevestiging
  • Vul het onderwerp aan met <Reserveringnummer>
  • Klik op Opslaan en sluiten