Bij Onderhoud → Prijzen is het mogelijk om in te stellen of een bepaalde dag van de week een vertrekdag is of juist niet.

Bij het aanmaken van een nieuwe prijs staan alle opties standaard aangevinkt.Deze functie werkt alleen als bij Instellingen → Online instellingen de optie [Vertrekdagen alleen toestaan op aankomstdagen] is aangevinkt.
⚠️  Gezien de mogelijke impact op de bestaande prijzen, is het opgeven van de vertrekdagen voorlopig uitsluitend in overleg met onze helpdesk te activeren. Wilt u van deze functie gebruik maken, neem dan contact met ons op.