Als er gekozen wordt voor het maken van een batch eindafrekeningen dan is het mogelijk om een (jaar)overzicht mee te sturen.


Lees ook: Batch eindafrekeningen maken voor meerdere eigenaren


  • Ga naar 'Stamgegevens > Eigenaren' en klik op [Batch eindafrekeningen].
  • Vink 'Overzicht meesturen' aan.
  • Vul bij 'Vanaf' en 'Tot en met' de periode in waarvan u het overzicht wilt meesturen.