Vanaf versie 4.03.127 is het mogelijk om aan te geven dat je één of meerder items gratis wilt verstrekken.

De gratis items worden wel op de Uitgiftelijst getoond!


Instellen Aantal gratis


Ga naar Stamgegevens -> Extra kosten

  • Open een bestaande kosten of maak een nieuwe Extra kosten aan
  • Open het tabblad Instelling
  • Geef bij het veld 'Aantal gratis' aan hoeveel items van deze kosten gratis zijn