In Bookzo desktop is het mogelijk om ingevoerde prijzen te controleren


Deze functionaliteit kan worden gebruikt na het invoeren van prijzen en is beschikbaar bij:


Onderhoud ->Prijzen


En bij Instellingen in het Prijzenoverzicht


Met deze knop controleert Bookzo of er meerdere prijzen op een dag zijn met een gelijk aantal nachten. 

De periode die wordt gecontroleerd is het huidige jaar tot het einde van de invoer van prijzen


Voorbeeld 1:

Er wordt gewerkt met nachtprijzen

Er is een prijs ingegeven op ma, di, wo, do en vrij en de minstay is op 5 gezet (midweek)

Er is een prijs ingegeven op ma, di, wo, do, vrij, za, zo en ma en de minstay is op 7 gezet (week)


Bookzo ziet in de periode 2 prijzen voor 1 nacht en toont dit wanneer er gebruik wordt gemaakt van de knop 'Prijzen controleren'


Voorbeeld 2:

Er is een prijs ingegeven voor een midweek (aantal nachten 5) met aankomst op maandag

In dezelfde periode is er ook een prijs ingegeven voor een week (aantal nachten 7) met aankomst op maandag


Er zijn 2 prijzen op de maandag maar het aantal nachten komt niet overeen, Bookzo zal bij dit scenario geen melding geven.


Verder wordt er nog een controle uitgevoerd op:

  • Actief dagen zonder prijzen
  • Afwijkende prijzen binnen een groep