Vanaf versie 4.03.134 is het mogelijk om prijzen te importeren via een Excel template.


Template inrichten Nachtprijzen

 • Download het template voor nachtprijzen onderaan dit artikel
 • Open blad 1 van het template
 • Geef de datum vanaf en tot en met op
 • Geef de prijs per dag op
 • Definieer aankomstdag dmv eerste 2 letters dagnaam
 • Voer onder de periodes de prijzen in


 • Open blad 2
 • Hier moeten de accommodaties worden ingevuld waar de prijs voor geldt
 • Deze haal je uit Bookzo
 • Open Bookzo en ga naar Stamgegevens, Accommodaties
 • Nu zie je de lijst met accommodaties
 • Gebruik de filters in het overzicht om de lijst te creëren waarvoor de prijs geldt
 • Voeg met de veldkiezer de kolom ID toe als deze niet aanwezig is in het overzicht

 • Klik met de rechtermuisknop in het midden van de lijst en kies 'Exporteren naar Excel'
 • Sla het bestand vervolgens op
 • Open het bestand op de computer
 • Kopieer alles wat erin staat en plak dit op blad 2 van het prijzen template


Prijzen importeren:

 • Open Bookzo en klik op Bestand
 • Klik op de knop Importeren
 • Vink 'Prijzen' aan
 • Klik op het mapje en blader naar het bestand op de computer    
  • Je kunt ook ineens meerdere bestanden importeren    
  • Plaats de te importeren bestanden in een map
  • Maak in de map een bestand aan met de naam importall.ini
  • Als importall.ini aanwezig is gaat Bookzo de hele map importeren
 • Klik vervolgens op Importeren
 • De prijsblokken worden aangemaakt met de datum vanaf en tot en met als naam


 • Je kunt ook ineens meerdere bestanden importeren    
  • Plaats de te importeren bestanden in een map
  • Kopieer het importall.ini bestand onderaan dit artikel en plaats dat ook in de map bij de te importeren bestanden
 • Klik vervolgens op Importeren
 • Selecteer de map 
 • Selecteer een bestand en klik op Openen


 • Klik vervolgens op Importeren
 • De prijsblokken worden aangemaakt met de datum vanaf en tot en met als naam