Vanaf nu kun je in Bookzo Desktop en Bookzo Web, de historie van de reservering bekijken!


In Bookzo Web open je de reservering en zie je rechts het blokje Historie

Als je dit openklapt zie je wat er wanneer is gebeurd met de reservering, ook zie je door welke gebruiker de wijzigingen zijn gedaan. 
In Desktop kun je onder het tabje Historie zien wie wat wanneer heeft gedaan in de reservering.


De volgende wijzigingen worden bijgehouden en op onderstaande manier getoond in Bookzo Desktop:

  • Wanneer is de reservering opgeslagen en door wie 
  • Wat voor documenten en of brieven zijn er gestuurd en door wie
  • Welke taken heeft Bookzo verstuurd voor de reservering
  • Op welke manier zijn de documenten verstuurd, afgedrukt of gemaild
  • Welke statuswijzigingen zijn er gedaan en door wie (van optie naar bevestiging en/of factuur)
  • Welke betalingen zijn toegevoegd en door wie


In Bookzo desktop kun je de Historie combineren met de Audit van de reservering.

Met de Auditregels erbij kun je zien wie de reservering heeft bewerkt en welke wijzigingen er zijn gemaakt, denk hierbij aan het toevoegen van extra kosten.


Audit aanzetten:


Open de reservering

Open de tab Historie

Zet rechts onderin de Audit aan

De Auditregels herken je aan het onderstaande icoontje 


Als je op Open klikt krijg je een scherm te zien waar je onderin kunt klikken op 'Bekijk links' of 'Bekijk rechts'.

Links is de stand van de reservering voor de wijziging en rechts is de stand na de wijziging