Vanaf nu zie je in Web het menu-item Eigenaren!Vanuit dit scherm kun je eigenaren zoeken en inzien van welke accommodatie hij/zij de eigenaar zijn.Met de knop 'Nieuwe reservering' open je een reservering met als gast de eigenaar, hier dien je nog wel een accommodatie in te geven. 


Als je op de accommodatie klikt, wordt er een filter op planbord toegepast waardoor je snel een reservering of een blokkering kunt maken voor de eigenaar.