Vanaf nu is het mogelijk om mede-eigenaren te laten inloggen in het Eigenarenportal!


Hoe kun je eigenaar koppelen in Web?

  • Open de eigenaar waaraan je een andere eigenaar wilt koppelen
  • Klik op het wijzigicoontje
  • Klik op Gekoppelde eigenaren
  • Er verschijnt een lijst van eigenaren die  je kunt koppelen
    • Het is alleen mogelijk om een eigenaar te koppelen die opgeslagen is in Bookzo met een mailadres en geen accommodaties heeftAls je in Bookzo desktop werkt kun je op de knop Koppel eigenaar klikken, je wordt dan naar Bookzo Web geleid.


Wat kan de gekoppelde eigenaar?


  • Inloggen in het Eigenarenportal met zijn eigen e-mailadres
  • Alle gegevens van jouw accommodatie(s) zien


Het is niet mogelijk om de gekoppelde eigenaar rechten te beperken.