Het is mogelijk om last-minute aanbiedingen te automatiseren. Bent u nog niet bekend met het maken van acties en aanbiedingen lees dan eerst: Kortingen en acties aanmaken.





Maak een actie aan en zet bij 'Max. dagen voor aankomst' het aantal dagen in voor aankomst waarop de last-minute aanbieding geldig is. Stel u vult hier 7 in. Dan wordt de last-minute aanbieding automatisch actief als de accommodatie 7 dagen voor aankomst nog vrij is. Op deze wijze kunt u voor het hele jaar of een bepaalde periode (meerdere) last minute aanbiedingen automatiseren.


Bijvoorbeeld:

  • Een accommodatie is 14 dagen voor aankomst vrij: 10% korting
  • Een accommodatie is 7 dagen voor aankomst vrij: 15% korting