Er zijn diverse instellingen mogelijk voor het planbord. Klik hiervoor op het tandwiel-icoontje.
AankomstdagenToont of verbergt de aankomstdagen op de regel van de accommodatie.
DagenToont of verbergt de dagen.
WekenToont of verbergt de weken.
UrenToont of verbergt de uren.
Iconen tonenToont of verbergt de iconen voor de reservering. Het icoontje met de sleutel bij een ingecheckte reservering wordt altijd getoond, ongeacht de instelling.
Oude planbord indelingBij de nieuwe indeling worden kleur labels voor de reservering verticaal getoond. Hierdoor is er meer ruimte voor de accommodaties in het planbord. Bij de oude planbord indeling worden de kleur labels horizontaal boven de de reservering getoond.
Reserveringen op hele dagenDe reservering wordt standaard weergegeven op de aankomst- en vertrekdag rekening houdend met de aankomst- en vertrektijd. Reserveringen op hele dagen vult de reservering over de gehele dag uit.
AnnuleringeGeeft door middel van een rode streep op de accommodatieregel aan waar een reservering heeft gestaan welke is gegranuleerd.
Vaste hoogteStandaard vult Bookzo de accommodatieregels in het planbord uit. Door vaste hoogte aan te zetten, wordt het mogelijk om de hoogte van de accommodatieregels zelf in te stellen.
HoogteAls vaste hoogte aan staat, dan is de hoogte van de accommodatieregels in het planbord instelbaar. Hoe lager het getal, des te kleiner de accommodatieregels worden.
DagenHet zichtbare aantal dagen in het planbord.Planbord mappen dichtklappen

Staan de accommodaties in mappen, dan staan standaard de groepsmappen open. Deze zijn in één keer dicht te klappen d.m.v. rechter muis > Alle groepen dichtklappen.