In Bookzo worden verschillende reserveringsstatussen gebruikt. Soms kan deze als tekst worden toegepast en soms met nummers. Hieronder een overzicht van de verschillende statussen en bijbehorende nummers:StatusnummerStatustekst
0Optie / Reservering
1Bevestiging
2Factuur
3Annulering
4Blokkering
5Fout
6ZonderAccommodatie
7Gedownload
8GeannuleerdeFactuur
9AanvullendeOrder
10AanvullendeFactuur
11EindAfrekening
12Creditering
13GecrediteerdeFactuur
14AnnuleringFactuur
15Verzamelfactuur
16DeelFactuur
17CreditVerzamelFactuur