Bookzo heeft een koppeling met de payment provider Buckaroo.


Ga naar Instellingen > Online instellingen > Online betalen

Kies bij Provider voor Buckaroo


De API-Key van Buckaroo wordt samengesteld uit de Website Key en de Secret Key. In Bookzo moet dze worden ingevoerd met een ; als scheidingsteken. Dus: websitekey;secretkey

  • Login op uw Buckaroo account via https://plaza.buckaroo.nl
  • De Website key vindt u bij Mijn Buckaroo > Websites > Key
  • De Secret key kunt u zelf aanmaken bij Configuratie > Beveiliging > Secret Key


Vervolgens moet bij het tabblad 'Account' de accountnaam worden ingevuld. Neem hiervoor contact op met de Bookzo Helpdesk.


Creditcards belasten

Via Buckaroo kunnen creditcards vanuit Bookzo worden belast.

Stel bij de betaalwijze in dat je betalingen vanuit Buckaroo wilt toestaan.Open een reservering en klik op de knop [CreditCard] om deze aan de reservering te koppelen.  • Gebruik de knop [Authorize] om de creditcard naar Buckaroo te sturen, deze kan dan belast worden tot aan het opgegeven bedrag.
  • De daadwerkelijke creditcardgegevens worden gewist en alleen de ‘Auth key’ blijft behouden.
  • Bij een 3Dsecure card moet de gast nog een validatiestap uitvoeren, hiervoor wordt een link opgeslagen zodat deze naar de gast gestuurd kan worden.
  • Op het moment dat u nu een betaling toevoegt kunt u de kaart belasten als u voor betaalwijze ‘Creditcard’ kiest.
  • Hierna wordt de betaling toegevoegd en de creditcard belast.
  • Via de knop [Creditcard] kunt u weer zien voor wat voor bedrag u de creditcard nog kunt belasten.