Het is mogelijk om een actie met een percentage korting toe te passen op een 'Extra kosten'. Vooralsnog is dit alleen mogelijk als de betreffende kosten staat ingesteld op kosten 'Uit de huur halen' en als de actie is aangemaakt met een kortingspercentage.


Als bij de actie aan staat dat alleen over het deel van het verblijf berekend moet worden, wordt de eenheidsprijs ook zo goed als mogelijk berekend (minder korting).Open een bestaande of maak een nieuwe 'Extra kosten' aan.

Bijvoorbeeld 'Servicekosten € 25,- per accommodatie'.Klik op het tabblad 'Geavanceerd'. 

Kies bij 'Huur' voor de instellingen 'Uit de huur halen'.Klik daarna op het tabblad 'Instellingen'.


Daar wordt nu de mogelijkheid getoond om acties toe te passen op kosten.

Vink 'Acties ook toepassen op kosten aan.Klik op [Opslaan & sluiten].
Maak een nieuwe reservering die voldoet aan de conditie van de actie.

In onderstaand voorbeeld is een actie gemaakt met 50% korting.

De servicekosten waren € 25,- en wordt nu toegepast met 50% korting voor € 12,50.