In het planbord zijn de kenmerken van de accommodatie te tonen door met de muis over de naam van de accommodatie te gaan.Indien u hier niet alle kenmerken wilt tonen, maar alleen een aantal belangrijke. Geef dan de kenmerken een hogere prioriteit als 'Basic', bijvoorbeeld 'Prio 1'.Een prioriteit aan een kenmerk geven

Ga naar 'Stamgegevens > Kenmerken', open een bestaand kenmerk of maak een nieuwe aan.

Zie ook: Accommodatie kenmerken aanmaken Na deze aanpassing worden alleen de kenmerken met een hogere prioriteit als 'Basic' getoond in het planbord.