Het is mogelijk (vanaf 5.0.22) om bij een rapport meerdere talen op te slaan, hierdoor kan de indeling, formule's en scripts e.d. hergebruikt worden.


Zie voor het aanpassen van layo-out's ook: Lay-out van de documenten aanpassen : Support (bookzo.nl) 


Vertalingen invoeren

Klik met de rechtermuisknop op het grijze gedeelte van de rapportontwerper en kies voor 'Edit Localization'.


Klik vervolgens op het plusje om een nieuwe taal aan het bestand toe te voegen.


Klik op de taal die u wilt vertalen, en voer aan de rechterkant de vertaling in van de betreffende tekst:


Dit bestand kunt u opslaan bij elke taal van de layout, afhankelijk van de taal van de gast zal het programma de vertalingen pakken binnen het bestand.