Prijsoverzicht

Prijzenoverzicht/dashboard
Via het Planbord is er een Prijzenoverzicht/dashboard beschikbaar. In het Prijzenoverzicht is de actuele voorraad te zien, de prijzen zijn te zien én aan te...
Di, 4 Jun, 2019 om 12:58 PM
Prijzen aanpassen via Prijzenoverzicht
Via Planbord > Prijzenoverzicht en de knop [Prijzen aanpassen] is het mogelijk om over een langere periode prijswijzigingen door te voeren. In...
Wo, 16 Dec, 2020 om 2:04 PM
Mogelijke prijzen tonen indien prijs € 0,00
Als u een reservering in Bookzo maakt, in een periode welke niet boekbaar hoort te zijn. Bijvoorbeeld doordat er condities in zitten zoals een min-stay van ...
Do, 6 Feb, 2020 om 2:51 PM
Gewijzigde prijzen overnemen en instellen als origineel
In het 'Prijzenoverzicht' kunt u de ingevoerde prijzen wijzigen. De oorspronkelijke ingevoerde prijzen via 'Onderhoud > Prijzen' blijven ...
Wo, 26 Jan, 2022 om 10:46 AM
Smart Planning
Bookzo beschikt over een uniek ingebouwd Smart Planning algoritme om boekingen op de meest optimale manier in het planbord te plaatsen. Naar de volgende...
Di, 16 Apr, 2024 om 3:45 PM
Mogelijke prijzen
Indien er voor een bepaalde periode prijzen zijn ingevoerd, dan komt Bookzo met de melding dat de prijs niet kan worden bepaald en staat er € 0,00 op de acc...
Wo, 11 Nov, 2020 om 9:44 AM
Beschikbaarheid van accommodaties op channels aanpassen/corrigeren
Het kan wenselijk zijn om in bepaalde periodes het aanbod van uw kamers of accommodaties op de channels te verlagen of helemaal dicht te zetten. Op deze man...
Wo, 15 Dec, 2021 om 9:30 AM
Automatische max. stays instellen
Inleiding Een boeking vanuit de channels kan i.c.m. boeken per groep als fout geplaatst worden als er geen aansluitende periode vrij is in het planbord ...
Wo, 16 Jun, 2021 om 9:19 AM