In het 'Prijzenoverzicht' kunt u de ingevoerde prijzen wijzigen. De oorspronkelijke ingevoerde prijzen via 'Onderhoud > Prijzen' blijven intact. Het kan wenselijk zijn om de gewijzigde prijzen over te nemen en deze in te stellen als origineel.


Voorbeeld

Hieronder een voorbeeld van prijzen ingevoerd via 'Onderhoud > Prijzen'.
In het 'Prijzenoverzicht' zijn de prijzen voor Woning 1 de periode 01-1-2022 tot 31-01-2022 verhoogd met € 5,00.
Open nu weer de oorspronkelijke prijs en klik op de knop [Huidige prijzen instellen als origineel].

De prijzen zoals aangepast in het 'Prijzenoverzicht' worden overgenomen.


⚠️ Let wel op dat dit alleen van toepassing is als de periode van de wijzigingen overeenkomt met de originele periode.Klik op [Opslaan en sluiten].

Daarna verschijnt onderstaande melding Klik in dit geval op [Ja] om de handmatig aangepaste prijzen te overschrijven.

De gewijzigde prijzen zijn daarna opgeslagen als origineel.