Gasten samenvoegen

Gasten samenvoegen/ontdubbelen
Zitten er veel dubbele gegevens in uw gastenbestand? Dan zijn deze samen te voegen.   Ga naar Bestand > Gasten samenvoegen. Vink aan welke welke o...
Do, 17 Sep, 2020 om 9:32 AM