Versie 4.01.84

 • Prijsconversie v3 prijzen naar v4 prijzen
 • Cash koppeling verder uitgewerkt
 • Memoveld in reserveringtabblad niet altijd gevuld
 • Aanbetalingsdatum en betaaldatum toegevoegd aan reserveringslijsten
 • Filter op 'niet ingechecked' ververste niet goed.
 • Betalingen kunnen toevoegen bij verzamelfactuur.
 • Afdrukken en Emailen bij verzamelfactuur slaat de factuur nu ook op.
 • Email scherm kwam onterecht bij afdrukvoorbeeld.
 • Bij annuleren wordt gevraagd welk percentage de gast moet betalen.
 • Arrangementen verbeteringen
 • Batch eindafrekeningen versturen
 • Analyse accommodaties toegevoegd


Login to post a comment