⚠️ Bij synchronisatiefouten worden alle facturen sinds de laatste volledige succesvolle run aangeboden. Dus als fouten niet worden opgelost, duurt het synchroniseren steeds langer. Rode kruisjes daarom zo snel mogelijk proberen op te lossen.FoutmeldingOplossing
Betaling matchen in Exact mislukt.Deze fouten zullen bij een nieuwe sync niet meer voorkomen, het is wel belangrijk om deze op te lossen. De betalingen zijn niet gematched en daardoor niet afgeletterd in Exact. DIt moet handmatig in Exact gebeuren via 'Verkoop > Openstaande posten > Overzicht' en dan afletteren.
Niet herkende GUID-indeling.Deze foutmelding wordt veroorzaakt door het niet kunnen exporteren van een klant.
Ongeldige referentie: Btw-codeVermoedelijk staat het grootboeknummer in Bookzo ingesteld i.p.v. de BTW-code uit Exact.
Ongeldige referentie: BetalingsconditieIn Exact moet een Betalingsconditie aangemaakt worden met nummer 1.
Fout bij exporteren van betaling: De objectverwijzing is niet op een exemplaar ingesteld.
Bij Instellingen > Instellingen > Exact online staat het Rekening nr. verkoop mogelijk niet goed ingesteld.
Error occurred while sending a direct massage or getting the responceControleer de login gegevens bij de instellingen van de koppeling met Exact. Het kan zijn dat er een spatie voor de login of wachtwoord staat.
Reeds verwerkt
Object reference not set to an instance of an object.
Server Unavailable
Ongeldig grootboekrekeningtype
In gebruik: Boekstuknummer.Dit kan gebeuren als er tijdens de synchronisatie iets mis gaat waardoor het JournaalpostID niet is opgeslagen, of als de facturen handmatig zijn ingevoerd. Dit kan opgelost worden door in Exact de factuur een ander nummer te geven (99 ervoor o.i.d.). Daarna opnieuw vanuit Bookzo synchroniseren. Na controle kan de factuur met 99 ervoor verwijderd worden.

De externe server heeft een fout geretourneerd: (401) Niet gemachtigd.De gebruiker is niet gemachtigd om met de administratie te synchroniseren. Mogelijke oorzaak kan ook een verkeerd ingestelde Client Secret zijn.
Identifier cannot be empty:
Incorrect EntryID. There is no sales entry with this EntryID.Mogelijk is deze factuur al eens geëxporteerd naar Exact en probeert hij hem nu bij te werken. Neem contact op met Bookzo support.
The remote server returned an error: (503) Server UnavailableBookzo kan de server van Exact niet bereiken of de server van Exact is niet beschikbaar. Andere mogelijke oorzaken: lokaal slecht internet, een firewall die het blokkeert of Exact ligt er even uit. Probeer het synchroniseren op een later tijdstip nogmaals. 
(429) To Many RequestsEr zijn meer dan 10 fout- of waarschuwingsmeldingen geweest. Exact blokkeert voor 60 min. de synchronisatie. Los de foutmeldingen op (waarschuwingsmeldingen worden de volgende synchronisatie overgeslagen) en start de synchronisatie na 60 min. opnieuw.
De externe naam kan niet worden omgezet: 'start.exactonline.nl'.
Fout bij exporteren van betaling. Resource not found for the segment 'SalesEntries'.
De externe server heeft een fout geretourneerd: (500) interne serverfout.
InvalidResponseException (500): Ongeldige referentie: Klant

Deze foutmelding geeft aan dat het contact niet in Exact Online staat of een verkeerd type heeft (wellicht ingesteld als leverancier).  Wanneer het contact niet in Exact Online bestaat kun je dit aanmaken en opnieuw synchroniseren met Bookzo.


Periode datum - tabel bevat geen periode voor deze datum:Waarschijnlijk is er geen boekjaar in Exact, die kan daar aangemaakt worden.