De fout http 404 - page not found fout is een zogenaamde clientside fout, dat betekent dat de fout wordt geacht aan de kant van de gebruiker te liggen. Dat betekent niet automatisch dat de gebruiker ook echt iets verkeerd heeft gedaan: tenzij de gebruiker de url met de hand heeft getypt is het waarschijnlijker dat er een fout in een automatisch samengestelde url is geslopen of dat de gezochte pagina is verplaatst of verhuisd. Ook een timeout bij het maken van de verbinding kan deze foutmelding opleveren. 


De foutmelding kan per webserver verschillen: als de site op een internetserver van Microsoft (IIS) ligt, krijgen gebruikers preciezere foutmeldingen voorgeschoteld dan met hosting op Apache. De foutmeldingen in IIS gaan van 404.1 tot en met 404.20, een volledig overzicht vind je hier:

https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_404#Microsoft_Internet_Server_404_substatus_error_codes.


Welke van deze foutcodes er ook komt: de melding geeft aan dat het domein bereikbaar is, maar dat de in de url opgevraagde bladzijde niet kon worden gevonden. 


Voor Bookzo-klanten zijn er normaal gesproken twee oorzaken voor dit probleem:


1. Controller de accountnaam in  Instellingen > Online instellingen > [tabblad Account].

Deze naam moet overeenkomen met de online accountnaam in beheer: 


Is dit niet het geval, pas dan de accountnaam in online account aan de naam in beheer aan. U kunt hiervoor ook contact opnemen  met Bookzo support. 2. Bij de multipage opzet in Elements is iets verkeerd gegaan. Voor een oplossing neemt u contact op met uw webbouwer.